Wat wij doen

Samen zorgen voor een mooie toekomst Wij zorgen voor de fundering waarop ú kunt bouwen!

Uw zorgadministratie uitbesteden...

De laatste jaren verandert het zorgstelsel continu. Het kost zorginstellingen steeds meer tijd om de zorgadministratie op orde te hebben en er moet meer geld in automatisering gestoken worden. Ook vraagt het steeds meer specialistische kennis om op de hoogte te zijn en blijven van de laatste wet- en regelgeving.

 

Favier Zorgadministratie biedt de mogelijkheid om uw zorgadministratie uit te besteden. Daardoor krijgt u een probleemloze zorgadministratie, zonder dat u zelf in automatisering en kennis hoeft te investeren. Favier Zorgadministratie heeft zelf een pakket speciaal voor zorgadministratie dat via het internet bereikbaar is.

 

...zodat u daar geen zorgen meer over heeft.

 

 

 

 

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Standaardactiviteiten

 

 • Inrichting en gebruik van het automatiseringssysteem voor zorgadministratie. Hierbij is het gebruik van hardware en het beheer (maken van backups, etc) inbegrepen;
 • De zorgorganisatie levert de productiegegevens aan en Favier Zorgadministratie voert deze in in het systeem. Gegevens van cliënten, waaronder CIZ –indicaties en beschikkingen van de gemeente, gegevens van medewerkers worden door Favier Zorgadministratie ingevoerd;
 • Declareren van de geleverde productie bij het zorgkantoor en de gemeente, AW319, iJW303.

  Maandelijkse overzichten

   

 • Gedeclareerde zorg, vergeleken met de productieafspraken voor de gehele organisatie. Daardoor kunt u nagaan of er nog ruimte is voor extra zorg of dat u te veel zorg levert t.o.v. de productieafspraken. Deze informatie is ook van belang voor het periodiek overleg met het zorgkantoor voor de bijstelling van de productieafspraken;
 • Gedeclareerde zorg, vergeleken met de indicatie, per cliënt. Daardoor kunt u nagaan of er nog ruimte is voor extra zorg of dat u te veel zorg levert t.o.v. de indicatie;
 • Signaallijst van indicaties die binnen 3 maanden aflopen. Daardoor heeft u genoeg tijd om een nieuwe indicatie aan te vragen, waardoor u voorkomt dat u zorg levert zonder dat er een indicatie voor is (en daardoor geen vergoeding).

   

  De kosten zijn volledig beheersbaar doordat u alleen een vast bedrag betaalt per actieve cliënt per maand.

Overige mogelijkheden

 

 • De planning van de zorg door de zorgorganisatie of door Favier Zorgadministratie;
 • BSN controle;
 • Verzorgen van facturen. Van belang bij onderaanneming en PGB;
 • Aanvragen van indicaties. Favier Zorgadministratie heeft ervaring met het aanvragen van indicaties en hoe de documenten in te vullen;
 • Volledige overname van uw zorgadministratie;
 • Beheer contactpersonen. Zoals familie van cliënten, artsen, etc.;
 • Beheer ECD. Binnen de automatisering die Favier Zorgadministratie gebruikt bestaat de mogelijkheid om via de webmodule een Elektronisch Cliëntendossier te beheren;
 • Kostprijsberekeningen. Berekeningen van de kosten van uw producten, zodat u inzicht krijgt in de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten per product.

Zorginkoop

 

Favier Zorgadministratie biedt ook hulp bij de zorginkoop-afspraken met het zorgkantoor, gemeentes, zorgverzekeraars en bij het organiseren van de verplichtingen, zoals het voldoen aan de HKZ kwaliteitsnorm.

 

2015©Favier Zorgadministratie Helmond