Skip to main content

Samen zorgen voor een mooie toekomst

Wij zorgen voor de fundering waarop ú kunt bouwen!

Startende organisaties

Bij het starten van een nieuwe zorgorganisatie ben je bezig met allerlei zaken. Wanneer je vooral wilt focussen op het inrichten van goede zorg en niet op administratie en financiering kan Favier Zorgadministratie helpen door de zorg om de administratie uit handen te nemen.

Helpen bij de opzetten van het declareren van de geleverde zorg. Dit loopt meestal via Vecozo.

Het proces van electronische zorgtoewijzingen tot en met het declareren kennen wij als geen ander.

Favier Zorgadministratie biedt de mogelijkheid om uw zorgadministratie uit te besteden. Daardoor krijgt u een probleemloze zorgadministratie, zonder dat u zelf in automatisering en kennis hoeft te investeren. Favier Zorgadministratie zorgt zelf voor een pakket speciaal voor zorgadministratie.


Standaardactiviteiten

Inrichting en gebruik van het automatiseringssysteem voor zorgadministratie. Hierbij is het gebruik van hardware en het beheer (maken van backups, etc) inbegrepen;

De zorgorganisatie levert de productiegegevens aan en Favier Zorgadministratie voert deze in in het systeem. Gegevens van cliënten, zoals indicaties en beschikkingen, en gegevens van medewerkers worden door Favier Zorgadministratie ingevoerd;

Declareren van de geleverde productie bij financiers zoals het zorgkantoor en de gemeente, via Vecozo of zonodig op andere manier.

Maandelijkse overzichten

Gedeclareerde zorg. Daardoor kunt u nagaan of er nog ruimte is voor extra zorg of dat u te veel zorg levert t.o.v. de productieafspraken voor de hele organisatie. Deze informatie is ook van belang voor het periodiek overleg met de financier voor de bijstelling van de productieafspraken. En kunt ook nagaan of er per cliënt ruimte is voor extra zorg of dat u te veel zorg levert t.o.v. de indicatie;
Signaallijst van indicaties die binnen 3 maanden aflopen. Daardoor heeft u genoeg tijd om een nieuwe indicatie aan te vragen, waardoor u voorkomt dat u zorg levert zonder dat er een indicatie voor is (en daardoor geen vergoeding).

Overige mogelijkheden

Zorginkoop

Favier Zorgadministratie biedt ook hulp bij de zorginkoop-afspraken met het zorgkantoor, gemeentes, zorgverzekeraars.
Wilt u meer weten?

Neem dan contact op